Sản phẩm

Công ty TNHH Invoice Solution là nhà sản xuất sản phẩm, dịch vụ sau:

Và:

  • Gia công phần mềm theo yêu cầu (báo giá sau khi khảo sát thực tế)
  • Các giải pháp, dịch vụ liên quan đến hoá đơn điện tử (báo giá sau khi khảo sát thực tế).
  • Cung cấp Tool xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ERP, Billing, e-invoice … (báo giá sau khi khảo sát thực tế)
  • Giải pháp bảo mật, mã hoá dữ liệu (báo giá sau khi khảo sát thực tế).

Các sản phẩm dịch vụ cung cấp (nhà phân phối):

  • Chữ ký điện tử (chữ ký số)
  • Thiết bị ký số: Token, HSM, Smart card, Supersim, ….
  • Email marketing.
  • Sms Marketing.
  • Auto call.

Để biết chính sách giá, khuyến mãi đối với từng sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng:

CÔNG TY TNHH INVOICE SOLOTION
AZ Invoice
Website: http://e-invoicing.com.vn/
Email: sale@e-invoicing.com.vn
Điện thoại: 028 6650 0190