Quy định về hình thức thanh toán

 • Quý khách khi sử dụng sản phẩm có trách nhiệm thanh toán cước phí sử dụng dịch vụ cho Công ty TNHH Invoice Solution theo nội dung tại quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ và các Phụ lục đính kèm.
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Thông tin tài khoản:
  Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH INVOICE SOLUTION
  Số tài khoản: 2203 1485 1032 987
  Mở tại: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – PGD Hồ Văn Huê
 • Các cước phí Quý khách đã thanh toán cho Công ty TNHH Invoice Solution sẽ không được hoàn trả trong trường hợp Quý khách tạm ngưng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Quý khách thanh toán 100% giá trị Hợp đồng ngay sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật hệ thống. Invoice Solution có trách nhiệm xuất hóa đơn cho Quý khách trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thanh toán.
 • Trong các trường hợp thanh toán trễ hạn, Công ty TNHH Invoice Solution có quyền chủ động dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước.
 • Khi phát sinh yêu cầu huỷ đơn hàng hoặc huỷ hợp đồng – phải được lập thành văn bản, trong đó xác định quyền và nghĩa vụ còn lại của các bên. Đơn hàng/hợp đồng chỉ được thanh lý khi hai bên đã hoàn thành mọi quyền và nghĩa vụ còn lại.