Hướng dẫn sử dụng

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

2. Clip hướng dẫn cài công cụ ký số (Tool_sign)

 

3. Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử

 

4. Hướng dẫn tạo danh mục khách hàng lên phần mềm bằng cách nhập thủ công và nhập từ excel lên:

5. Clip hướng dẫn tạo danh mục Hàng hóa/sản phẩm bằng cách thủ công hoặc từ excel

 

6. Hướng dẫn lập hóa đơn (điện tử) thay thế
(chỉ lập khi đơn hàng không hủy + nội dung hóa đơn sai + cả bên bán và mua đều chưa dùng hóa đơn để kê khai thuế)

 

7. Hướng dẫn Hủy hóa đơn (điện tử).
(chỉ lập khi hủy đơn hàng)

 

8. Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn (điện tử)

8.1 Điều chỉnh thông tin
(nội dung hóa đơn sai: Tên, địa chỉ, ngân hàng … + bên bán hoặc bên mua đều ĐÃ dùng hóa đơn để kê khai thuế)

 

8.2 Điều chỉnh Mã số thuế
(nội dung hóa đơn sai: Mã số thuế + bên bán hoặc bên mua đều ĐÃ dùng hóa đơn để kê khai thuế)

 

8.3 Điều chỉnh tăng / giảm / thuế suất hoặc điều chỉnh đồng thời vừa tăng, giảm, thuế suất
(nội dung hóa đơn sai: giá trị, thuế suất + bên bán hoặc bên mua đều ĐÃ dùng hóa đơn để kê khai thuế)

 

9. Hướng dẫn Thay đổi email quản trị, đổi mật khẩu, cấp lại mật khẩu

 

11 Hướng dẫn tải báo cáo

 

10. Hướng dẫn tra cứu hóa đơn (dành cho người mua)