Dựa trên nền tảng phát triển từ tháng 11 năm 2010, Invoice Solutions Ltd (ISC) hiện nay được thành lập  với đội ngũ nhân sự tâm huyết với việc phát triển các ứng dụng Công nghệ thông tin dành cho doanh nghiệp.

Sứ mạng

ISC là đơn vị nghiên cứu, phát triển, sản xuất  các phần mềm giải pháp chất lượng cao dành cho các doanh nghiệp trong nước; đồng thời góp phần thúc đẩy công cuộc ứng dụng Công nghệ thông tin vào Doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Chính phủ điện tử.

Tầm nhìn

Đến năm 2020, ISC sẽ là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong việc nghiên cứu, sản xuất phần mềm giải pháp cho doanh nghiệp. ISC cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp chất lượng quốc tế.

Giá trị

Thấu hiểu nhu cầu của Doanh nghiệp;

Phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Người lao động được sống, lao động, đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, thu nhập cao;

Đẩy mạnh việc sử dụng Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, nâng cao kiến thức người sử dụng.

Mục tiêu

Không ngừng hoàn thiện, hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa các sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Phấn đấu là đơn vị uy tín nhất so vớ các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực.