Chính sách & Quy định chung

Chính sách & Quy định chung:

Công ty TNHH Invoice Solution xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin cậy và mua hàng tại website. Chúng tôi cam kết hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tuân thủ theo đúng Pháp luật của Nhà nước và vì quyền lợi của người tiêu dùng. Để đảm bảo quyền lợi, Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ những quy định bán hàng dưới đây:

Tiêu chuẩn cung cấp sản phẩm, dịch vụ:
Tiêu chuẩn chất lượng của Công ty TNHH Invoice Solution chúng tôi bao gồm 2 thành phần quan trọng là chất lượng sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng. Về cơ bản, các hoạt động bán và hỗ trợ sau bán hàng được nghiêm chỉnh tuân theo quy định của pháp luật:

– Luật Thương mại (số 36/2005/QH11) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Luật Dân sự (số 91/2015/QH13) và các qui định hướng dẫn thi hành;
– Luật Giao dịch điện tử (số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005);
– Luật Công nghệ thông tin (số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006);
– Nghị định về Thương mại Điện tử (số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006);
– Nghị định quy định chi tiết thi hành luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và dịch vụ chứng thực Chữ ký số (số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007);
– Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010);
– Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 14/03/2011);
– Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014);
– Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP (số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/03/2014);
Các khách hàng được cam kết hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.

Quy trình
Các quy trình triển khai đơn hàng được thể hiện trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Đối với các thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẽ tiếp nhận thông qua các kênh như website, điện thoại, email, các yêu cầu sẽ được xử lý trong vòng 24h.

Quy định, nghĩa vụ các bên
Công ty TNHH Invoice Solution có trách nhiệm cung cấp sản phẩm và dịch vụ, bảo hành bảo trì theo đúng quy định pháp luật và cam kết trong hợp đồng. Khách hàng có nhiệm vụ hợp tác cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực và thanh toán theo tiến độ công việc hoặc theo quy định trong hợp đồng.