Bảo hành và chăm sóc sau bán hàng

Chính sách bảo hành.

  • Chính sách bảo hành đối với sản phẩm do AZ Invoice sản xuất được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong hợp đồng (và các phụ lục liên quan) cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
  • Đối với các sản phẩm được cung cấp bởi bên thứ 3 (như VNPT, Viettel, FPT …), chính sách bảo hành tuân theo quy định của các đơn vị này.

Chính sách chăm sóc sau bán hàng:
Định kỳ theo thời gian (hàng quý hoặc tháng), nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng của AZ Invoice sẽ thực hiện các nghiệp vụ thăm hỏi thăm khách hàng để ghi nhận các ý kiến, đề xuất… trên cơ sở đó phân loại và chuyển các bộ phận chuyên môn xử lý các yêu cầu. Nội dung công việc bao gồm:

  • Liên lạc bằng điện thoại, viết email, chat… với khách hàng.
  • Nắm bắt các thông tin/phản ánh của quý khách và tiến hành giao cho các bộ phận liên quan để xử lý.
  • Kiểm tra tiến độ các công việc với khách hàng.
  • Xác nhận việc thanh toán, xuất – giao hoá đơn ….
  • Thông báo các ưu đãi dành cho khách hàng cũ.
  • Thông báo các tính năng mới.