Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Kính gửi quý khách,

Nội dung dưới đây quy định về chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền:

  • Các đơn hàng sau khi được thống nhất, được lập thành hợp đồng và Quý khách cùng AZ Invoice tiến hành ký kết.
  • Các đơn hàng khi đã ký kết, nếu có nhu cầu phát sinh, thay đổi, điều chỉnh nội dung … sẽ được 2 lập thành phụ lục hợp đồng. Phụ lục là 1 phần không tách rời của hợp đồng và Khách hàng + AZ Invoice có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện.
  • Các đơn hàng đã thanh toán, tuy nhiên, do lý do chính đáng cần phải làm huỷ đơn hàng, AZ Invoice và Quý khách sẽ làm biên bản huỷ đơn hàng.
  • Căn cứ vào phụ lục hợp đồng / biên bản huỷ đơn hàng, bên được thanh toán tiến hành lập biên bản đề nghị thanh toán.
  • Căn cứ vào đề nghị thanh toán, trong vòng 15 ngày bên có nghĩa vụ thanh toán tiến hành thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.