Lợi thế cạnh tranh của AZ Invoice?

Chúng tôi cung cấp sản phẩm theo đúng chuẩn của Pháp luật, đồng thời cung cấp hàng loạt các tính năng hữu ích khác đi kèm. Đặc biệt, cúng tôi luôn đi trước đối thủ cạnh tranh.

Nền tảng chéo

AZ Invoice cho phép tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau.

Phần mềm động

AZ Invoice linh động xử lý các vấn đề phát sinh nhanh, hiệu quả.

Phần mềm đơn giản

Chúng tôi đã làm cho phần mềm cực kỳ đơn giản.

Được Thuế thẩm định

Phần mềm đã được Cục thuế HCM thẩm định, đánh giá và lựa chọn là 1 trong các nhà cung cấp đạt chuẩn của Ngành thuế.

Xử lý nhanh

Các yêu cầu được xử lý cực kỳ nhanh chóng, đảm bảo khả năng hoạt đông liên tục.

Không cần Java

Các rắc rối của Java giờ đã là quá khứ.

AZ tap huan DN tai HCM
AZ Tap huan DN tai Binh Duong

Lợi ích khi sử dụng giải pháp Hoá đơn điện tử AZ

Sản phẩm của Chúng tôi có hàng chục tính năng là lợi thế cạnh tranh ! Sản phẩm luôn sẵn sàng đáp ứng cho các đơn vị khởi nghiệp hoặc các Doanh nghiệp đang hoạt động.

Hoá đơn điện tử
(E-Invoice) là gì?

Theo Thông tư 32/2011-TTBTC ngày 14/03/2011:
Hoá đơn điện tử (HDDT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ, quản lý bằng phương tiện điện tử.
HDDT có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy.
HDDT là 1 trong 3 hình thức Hóa đơn (Hóa đơn tự in; Hóa đơn đặt in; Hóa đơn điện tử).

AZ invoice – năng lực triển khai

Hệ thống AZ Invoice có khả năng đáp dứng được các Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có nhu cầu quản lý tập trung.
– Khả năng mở rộng không giới hạn.
– Chương trình rất hiệu quả với Doanh nghiệp lớn.
– Hoàn toàn tự động hoặc thao tác thủ công.

Các chức năng cơ bản của AZ Invoice

– Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ thực tế phát sinh.
– Tự động nâng cấp khi có phiên bản mới.
– Tạo và phân quyền người dùng.
– Thiết kế mẫu hoá đơn.
– Quản lý mẫu hoá đơn.
– Quản lý khách hàng.
– Tạo hoá đơn.
– Ký số.
– Điều chỉnh/thay thế/huỷ hoá đơn.
– Chuyển đổi hoá đơn ra giấy.
– Gửi email đính kèm hoá đơn đã phát hành (xml, html).
– Nhập hoá đơn lên từ Excel.
– Lập báo cáo hoá đơn theo mẫu BC26.

Các chức năng nâng cao và
Lợi thế cạnh tranh

– Gửi mail nháp cho khách hàng.
– Linh động trong việc làm tròn số.
– Cho phép tính ngược (nhập thành tiền => tự động tính ngược lại đơn giá).
– Thống kê chi tiết các hoá đơn đã lập.
– Chỉnh sửa dễ dàng theo yêu cầu.
– Sử dụng Sign Plusin, không cần Java
=> không lỗi trong quá trình ký số.
– Xử lý yêu cầu/xử lý lỗi rất nhanh.
– Kết nối trực tiếp dữ liệu từ phần mềm ERP/Kế toán … với Hoá đơn điện tử AZ Invoice.
– Tool/Server trung gian xử lý dữ liệu.
– Chấp nhận lấy số hoá đơn từ phần mềm DN.

Đối tượng triể khai

– Doanh nghiệp SME;
– Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, có nhiều mã số thuế;
– Doanh nghiệp có nhiều điểm lập xuất hóa đơn cùng một mã số thuế, nhưng có nhiều PKI Token;
– Doanh nghiệp lớn, muốn xuất hóa đơn điện tử từ phần mềm Bán hàng, hệ thống ERP, Billing;
– Doanh nghiệp sử dụng ERP ngoại nhập như SAP, Micro

Thời gian thực hiện

Đối với Doanh nghiệp sử dụng phiên bản đóng gói: 30 phút.

Đối với Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tính năng mở rộng như kết nối phần mềm xuất hoá đơn / ERP, Thanh toán … với AZ Invoice, tuỳ vào việc khảo sát tính toán khối lượng công việc, việc triển khai có thể tốn từ 1 đến 10 ngày.
– Bước 1: Khảo sát.
– Bước 2: Lên kế hoạch triển khai:
. . . + Web service API
. . . + Import / Export
. . . + Query Database
– Bước 3: Triển khai, test lỗi
– Bước 4: Cài đặt, vận hành.

Các sản phẩm, dịch vụ khác cung cấp:

– Gói tư vấn giải pháp xây dựng hệ thống hoá đơn điện tử.
– Cung cấp licence phần mềm hoá đơn điện tử.
– Giải pháp cung cấp Hoá đơn điện tử sử dụng hạ tầng của AZ Invoice.
– Các gói tư vấn giải pháp mở rộng về: Bảo mật, xây dựng hệ thống, mã hoá file.
– Xác thực thông tin …
– Các giải pháp khác: Chữ ký số Server, HSM, Báo hoá đơn qua tin nhắn …

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo quy định hiện hành, Doanh nghiệp – tổ chức muốn sử dụng hoá đơn điện tử cần đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tu 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính, cụ thể như sau:
2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn
Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:
a) Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;
c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;
d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.
e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:
– Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
– Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu..

AZ-Invoice_mo-Nha cung cap HDDT
To roi bao gia AZ Invoice
AZ Invoice_mo hinh ket noi

Subscribe to Our Newsletter

Keep up with our always upcoming product features and technologies. Enter your e-mail and subscribe to our newsletter.